قرقره هوزریل آریا کوپلینگ ۳۰ متری – ۳/۴ اینچ

قرقره با سیستم آبرسان داخلی

با هسته مرکزی تمام برنجی

۳۰ متر شیلنگ نیمه سخت سه لایه ۳/۴ اینچ ، مطابق با استاندارد BSEN694

۴۵ سانتی متر شیلنگ رابط هوزریلی با دو سر مهره برنجی با نازل و دنباله

نصب و راه اندازی

 خدمات پس از فروش

ضمانت اصالت و قیمت

9,452,500 تومان

قطر صفحه قرقره : ۵۲

 

فضای جای گیری : ۱۹

 

حداثل ابعاد جعبه متناسب با قرقره : ۶۵*۷۵*۲۰

 

 

 

 

هوزریل آتش نشانی، یکی از تجهیزات اطفای حریق آبی است که برای استفاده کاربران عادی و افراد آموزش ندیده طراحی شده است. هوزریل را می‌توان در داخل جعبه آتش نشانی نصب نمود یا به صورت منفرد مورد استفاده قرار داد. استفاده از سیستم آبرسان داخلی یکپارچه برنجی، کارکرد بلندمدت و بی‌نقص هوزریل را تضمین می‌کند.

هوزریـل آتـش نشـانی اسـتاندارد آریاکوپلینـگ مجهـز بـه سیسـتم آبرسـان داخلـی یکپارچـه برنجـی بـوده و تولیـد شـده از قطعـات و اتصالات باکیفیـت اسـت. ایـن محصـول بـه همـراه جعبـه آتش‌نشـانی در داخـل سـاختمان‌های شـهری و صنعتـی نصــب می‌شــود. تولیــد تخصصــی تمامــی قطعــات هوزریــل در داخــل مجموعــه، برخــورداری از پروانــه اســتاندارد ملــی ایــران و تاییدیــه ســازمان آتش‌نشــانی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای هوزریــل اســتاندارد آریاکوپلینــگ اســت. هوزریل‌هـای آریاکوپلینـگ در طـول فرآینـد تولیـد و پـس از مونتـاژ کامـل توسـط واحـد آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت، تحـت آزمـون هیدرواسـتاتیک قـرار میگیـرد تـا صحـت عملکـرد آن تضمیـن شـود. همچنیـن تمامـی آزمون‌هـای خـواص و عملکـرد مطابـق بـا اسـتاندارد 1-671 EN BS و اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 1-22157 بـر روی محصـول نهایی در آزمایشـگاه آریاکوپلینـگ انجـام می‌شـود.

 

 

ویژگی‌های هوزریل آتش نشانی آریاکوپلینگ:

  • مجهــز بــه سیســتم آبرســان داخلــی یــک تکــه برنجــی بــا پوشــش نیکل-کــروم جهــت رعایــت ظرفیــت آبدهــی اســتاندارد مقاومــت بالا در برابــر خوردگــی
  •  اسـتفاده از شـفت‌ها، پیچ‌ها و مهره‌ها و نگهدارنده‌های مقاوم به خوردگی
  • استفاده از ورق فولادی ضخیم پرسی با شیارهای عمیق در ساخت صفحات قرقره، جهت افزایش استحکام و جلوگیری از اعوجاج
  • پوشـش رنگ پودری الکترواسـتاتیک بسـیار مقاوم پس از چند مرحله شسـت و شـو، مقاوم به عوامل محیطی و خوردگی

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

مشخصات فنی • استفاده از شیلنگ سه لایه نیمه سخت آریاکوپلینگ جهت ساخت هوزریل
• شیلنگ هوزریل ساخته شده براساس الزامات استاندارد BS EN694
• پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک پس از شستشوی چندمرحله‌ای
• استفاده از ورق ضخیم پرسی جهت ساخت قرقره با استحکام بالا
• آبکاری تمامی قطعات و اتصالات قرقره جهت جلوگیری از خوردگی
• استفاده از بلبرینگ‌های استاندارد جهت حرکت روان قرقره
• تست استحکام شیلنگ نیمه سخت تا فشار 40Bar

برند

آریا کوپلینگ ARYA Coupling

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قرقره هوزریل آریا کوپلینگ ۳۰ متری – ۳/۴ اینچ”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.